T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
Esetçe Belediyesi Asri Mezarlık Çevre Düzenlemesi İhalesi

Ön ilan yapılacak mı? : Hayır
İKN : 2019/585400
İhale Türü : Yapım
İhale Usulü : Açık
İlan Süresi : 7
İşin adı : Esetçe Belediyesi Asri Mezarlık Çevre
Düzenlemesi
Kullanılabilir Ödenek Tutarı : **********
Kullanılacak Finansman(kaynak) Türü : Belediye Bütçesi
Yaklaşık Maliyet :   **********
Yatırım Proje Numarası (varsa) :
Bütçe Tertibi (varsa) : 06.05.07.04
İhale 4734 sayılı kanun kapsamında mı? : 4734 Kapsamında
İhale Tarihi (varsa) : 26.11.2019
İhale Saati : 14:00
Çerçeve anlaşma kapsamında mı? : Hayır
Münferit ihale mi? : Hayır
Ortak alım kapsamında mı? : Hayır
İhale sonucunda karma sözleşme mi yapılacak? : Hayır
İhale kısmi teklife açık mı? : Hayır
Elektronik eksiltme yapılacak mı ? : Hayır
İhale İle İlgili Diğer Açıklamalar  (varsa) :
EKAP Numarası : 4012198

Şartnameler Belediyeden temin edilebilir.