T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
Zirai Mücadele Amacıyla İHA ve DRONE Kullanımı Hakkında
Tarım ve Orman Bakanlığınca İHA sistemleri ile BKÜ (Bitki Koruma Ürünleri) uygulamalarında kullanım izinlerinin verilmesi hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkilendirmiştir. Bu kapsamda İlçemizde zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak insansız hava aracı sahiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında İHA1 ve İHA2 (İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan insansız hava aracı ve İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan) insansız hava aracı sistemleri için gereken izin ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri (Pilot Lisansı) 18.02.2022 tarihine kadar İlçe Müdürlüğüne, varsa profesyonel uygulayıcıların İl Müdürlüklerinden ruhsat almaları gerekmektedir.
 

Üreticilerimize duyurulur. Konu ile ilgili yazıya ulşmak için tıklayınız.