Belediye Parkı Kiralama İhalesi

Belediye Parkı Kiralama İhalesi

Bu içerik 21 Mayıs 2019 22:07 tarihinde eklendi ve 2947 kez gösterildi.

Belediye Parkı Kiralama İhalesi

Esetçe Belediyesine ait olan ve Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Belediye Parkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma sureti ile 11/06/2019 Salı günü saat 14.30’ te Belediye Riyaset odasında ve Encümen huzurunda ihaleye çıkarılacaktır.

1- İhale 11/06/2019 Salı günü saat 14.30’ te Belediye Riyaset odasında ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İşyerinin aylık Muhammen Bedeli 450,00 TL’ dir.

3- İhale bedeli her yıl açıklanan yıllık TÜFE oranında artış yapılacaktır.

4- İşyeri 2 yıllık süre için ihaleye çıkarılmıştır.

5- İhaleye katılacaklar 1 yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminatı ihale saatinden evvel Belediye’ ye yatıracaktır.

6- İhaleye kazanan müstecir ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde % 6 Kati teminatını yatırıp Belediye ile kira mukavelesi yapmak zorundadır. 15 gün içinde kati teminatını yatırmayan müstecirin yatırmış olduğu % 3 geçici teminat gelir kaydedilir.

7- Belediye Encümeni haddi layık görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8- İhaleye ait Özel Şartname Belediyede ücretsiz olarak görülebilir.

9- İlk ihalede alıcı çıkmadığı takdirde 2. İhale 25/06/2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

10- İhaleyi kazanan müstecirden ihale bedeli üzerinden 2 aylık depozito alınacaktır.

11- Aylık Kiralarını Zamanında ödemeyen Müstecir’ in Kira Mukavelesi 2. Ay Sonunda Fes Edilip İşyerini Boşaltmayı Peşinen Kabul ve Taahhüt eder.

 

             İlanen duyurulur. 21/05/2019

Son Duyurular