T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa
İpsala İlçe Tarım ve Orman Md.lüğünden çiğ süt desteğinde sigorta şartı ile ilgili yazı yayımlanmıştır. Söz konusu husus ayrıca Esetçe Tarımsal Kalkınma Koop. tarafından, bireysel veya toplu, nasıl ve şekilde yapılacağı ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmaktadır.
 
Yazının içeriğinde aşağıda belirtilen hususlar geçmektedir.
 
15.09.2023 tarih 32310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘'SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK''in 5. Madde 6. fıkrasında ''Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunludur'' denilmektedir. Bu nedenle süt desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını TARSİM'e sigortalatmaları gerekmektedir.
 
8. Maddenin 2. fıkrasının ‘'b'' bendinde ise ‘'sözleşmelerin çiğ sütte ürünün tesliminden önce imzalanması esastır'' denilmektedir. Bu bağlamda 15/09/2023 tarihinden sonra yapılacak sözleşmelerde (Bakanlığın belirlediği tip sözleşme örneklerine uygun olarak ‘'madde 5,3.fıkra'') hayvanların sigortalı olması istenecek olup; sözleşmeler sütün tesliminden önce imzalanmalı ve 15 iş günü içerisinde ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. 15/09/2023 tarihinden önceki sözleşmeler bitim tarihine kadar geçerlidir.
 
Süt desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını TARSİM' de sigorta yaptırması gerekmektedir, sigortası olmayanlar süt desteklemesinden yararlanamayacaktır.
 
Üreticilerimizin dikkatine sunulur.