T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa

Başvurular 29/12/2023 tarihine kadar yapılacaktır. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla birlik üyesi ise, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, üye olmayanlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek AKS'den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek başvuruda bulunurlar.

Üreticiler, AKS'de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur. Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

Üreticilere duyurulur.