T.C. Esetçe Belediyesi
Anasayfa

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde "Muris üzerinde olan ve mirasçı/mirasçıları adına intikali yapılmamış tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için Ek-5'te yer alan taahhütname ile müracaat edilmesi esastır." şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda intikal yapılmamış tarım arazilerini ÇKS de kayıt altına almak için başvuru taahhütname ile İlçe Müdürlüğünde yapılacaktır. Taahhütnameye konu araziye ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının Mart ayı içerisinde 15 gün süre ile askıya çıkarılacak olup, yapılacak olan itirazlar ilgili yönetmelik ve Çiftçi Kayıt Sistemi Uygulama Talimatı doğrultusunda incelenecektir. Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız.